Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zasadach rekrutacji  do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2023/2024 
 
Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu.
Uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów
o złożenie uzupełnionego druku „Zgłoszenia” dziecka do szkoły.
Druk „zgłoszenia” w sprawie zapisu dziecka do szkoły można pobrać  z zakładki „Rekrutacja”.

Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po złożeniu wniosku /zakładka "Rekrutacja"/
i przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów odbywa się w sekretaricie szkoły
w dniach 1 lutego 2023 r. – 17 marca 2023 r.

 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 16
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 17 stycznia 2023 roku
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024
Czynności
 
Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 03.04.2023 r.
do 11.04.2023 r.
od 08.05.2023 r.
do 10.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o  przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.04.2023 r.
do 17.04.2023 r.
od 11.05.2023 r.
do 15.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20.04.2023 r.
godz. 14.00
16.05.2023 r.
godz.14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20.04.2023 r.
(od godz.14.00)
do 24.04.2023 r.
od 16.05.2023 r.
 (od godz.14.00)
do 19.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2023 r.
godz.14.00
22.05.2023 r.
godz. 14.00
 

Załączniki artykułu

Zarządzenie (pdf) 0.22mb, (Pobrań: 23)
powrót