Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Aleksandra Kamińskiego

Informacje

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
wybranego przez Radę Rodziców


*******************************************************************************************************************

Na postawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późniejszymi  zmianami)  zwłaszcza  Rozporządzenia  MEN z  dnia  5 października 2010 r., zmieniającego  Rozporządzenie  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz. U. Nr 186 poz. 1245  z 6 października 2010 r.)


ustalam
 

w  roku  szkolnym 2016/2017  następujące  dni  wolne od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych:

 

                     1.  31 października 2016 r. (poniedziałek)
  2.  19 kwietnia 2017 r. (środa)
        3.  20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
   4.  21 kwietnia 2017 r. (piątek)
5.  02 maja  2017 r. (wtorek)
    6.  04 maja  2017 r. (czwartek)
7.  05 maja  2017 r. (piątek)
     8.  16 czerwca 2017 r. (piątek)W wymienionych  dniach  czynna  będzie  świetlica  szkolna  w  godzinach  7. 00   -  17. 00 .

 
*******************************************************************************************************************
 

 PRZEMOC W RODZINIE

Nie bądź obojętny!

Zadzwoń!
Infolinia 800-801-081
MOPR 44/733-90-03

Przyjdź!
ul. Próchnika 34 pok.17*******************************************************************************************************************


Informacja
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Piotrkowie Trybunalskim
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. na prośbę Ministerstwa Zdrowia Departamentu Matki i Dziecka podejmuje temat upowszechniania wśród rodziców i wychowawców dzieci treści zawartych w załączonych poradnikach "Bezpieczne technologie - poradni dla rodziców i wychowawców" oraz "Chrońmy dzieci przed pornobiznesem - wezwanie do działania". Poradniki są również dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Twoja Sprawa. /www.twojasprawa.org.pl/

Poradnik 1

Poradnik 2


 
*******************************************************************************************************************