Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 
II PÓŁROCZE
 

 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – ocena pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej –  28 lutego 2022 r.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 3. Spotkanie rodziców uczniów  klas IV–VIII z nauczycielami wszystkich przedmiotów:  27 – 28  kwietnia 2022 r.
          Zebrania klas I-III – 25 – 26 kwietnia 2022 r.
 1. Termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny niedostatecznej: do 16 maja 2022 r.
 2. Termin wystawienia  ocen rocznych: do 10 czerwca 2022 r.
 3. Termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach rocznych – zebrania z rodzicami: 13 – 14 czerwca 2022 r.
 4. Egzamin ósmoklasisty:
           język polski – 24 maja 2022 r. godz. 9.00
           matematyka – 25 maja 2022 r. godz. 9.00
           język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. godz. 9.00
 1.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
          język polski – 13 czerwca 2022 r. godz. 9.00
          matematyka – 14 czerwca 2022 r. godz. 9.00
          język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. godz. 9.00
 1. Termin zgłoszenia do dyrektora szkoły pisemnej prośby o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego: do 17 czerwca 2022 r.
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna: 15 czerwca 2022 r.
 3. Termin zgłoszenia do dyrektora pisemnej prośby o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego: do 27 czerwca 2022 r.
 4. Termin zgłoszenia do dyrektora szkoły pisemnego zastrzeżenia do sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania:
          do 4 lipca 2022 r.
 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
           24 czerwca 2022 r.
 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – ocena pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły: 24 czerwca 2022 r.
 2. Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2022    24 – 31 sierpnia 2022r.