Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
II PÓŁROCZE
 

 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – ocena pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej – 15 lutego 2021 r.

 2. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 3. Spotkanie rodziców z nauczycielami wszystkich przedmiotów: 26 – 29  kwietnia 2021 r.

 4. Termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny niedostatecznej: do 17 maja 2021 r.

 5. Termin wystawienia propozycji ocen rocznych: do 7 czerwca 2021r.

 6. Termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach rocznych – zebrania z rodzicami: 8 – 10 czerwca 2020 r.

 7. Egzamin ósmoklasisty:
            język polski – 25 maja 2021 r. godz. 9.00
             matematyka – 26 maja 2021 r. godz. 9.00
             język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. godz. 9.00

 8.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
          język polski – 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00
         matematyka – 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00
   język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00

 9. Termin zgłoszenia do dyrektora szkoły pisemnej prośby o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego: do 18 czerwca 2021 r.

 10.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna: 17 czerwca 2021 r.

 11. Termin zgłoszenia do dyrektora pisemnej prośby o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego: do 25 czerwca 2021 r.

 12. Termin zgłoszenia do dyrektora szkoły pisemnego zastrzeżenia do sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania:      do 2 lipca 2021 r.

 13.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

 14.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej – ocena pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły: 25 czerwca 2021 r.

 15.  Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 16.  Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:   24 – 31 sierpnia 2021r.