Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3b i 7c Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października do czerwca 2021 r.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.
 
Innowacja programowo - organizacyjna “ClassDojo – system oceny zachowania i motywowania uczniów” będzie prowadzona od  września 2020r. do czerwca 2021r. Adresatami innowacji są uczniowie klas I-II. 
Innowacja programowo - metodycza „Lapbookowa nauka – cztery pory roku" będzie prowadzona od wrzesień 2020 r. do czerwca 2021 r.
Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III. 
           
10-12-2019

CHRISTMAS TIME

Innowacja pedagogiczna wdrażana corocznie przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego ( Ewa Szymczyk, Marta Pietraszczyk, Katarzyna Drabek-Tokarska, Aneta Wypych, Ewa Sola) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w listopadzie i grudniu.
Innowacja organizacyjno - metodyczna przowadzona współnie w klasie 1c i 2a w czasie jednej godziny lekcyjnej przez Katarzynę Ślęzak i Monikę Nowak od lutego 2019  do czerwca 2020 roku.
Innowacja mieszana prowadzona w latach 2018-2024 przez Elżbietę Misiak – Iwańską, Elenę Adamską i Joannę Kisiel na wybranych zajęciach edukacyjnych.
Innowacja organizacyjna prowadzona przez Elżbietę Misiak – Iwańską, Annę Robakowską  i Adama Borasa na dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach teatralnych od listopada 2018 do stycznia 2020 r.
Innowacja organizacyjno-metodyczna prowadzona na wybranych zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w okresie 02.11.2018-20.06.2019.
Zajęcia prowadzone przez panią Dorotę Wróbel w okresie 11.10.2018 – 31.05.2019