Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Przeszłość od dawna zapisana jest na kartach kronik i ksiąg, tworząc obraz minionych lat. Ta przeszłość stanowi historię, która pozostaje w pamięci pokoleń. A historia naszej szkoły sięga początków XX wieku.

To dzięki wielu kronikom, które przechowywane są w naszej szkole, dziś możemy Państwu odtworzyć historię nie tylko tego miejsca, ale przede wszystkim ludzi, którzy to miejsce tworzyli i którzy byli z nim związani.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu historię naszej szkoły zapisaną przez tych, którzy przekraczając po raz pierwszy jej próg pozostawili w niej swój ślad. Przez te kilkadziesiąt lat w tej szkole wiedzę zdobywały kolejne pokolenia, nauczane przez wielu nauczycieli. I to właśnie o nich wszystkich powstała ta prezentacja, która pozwoli przybliżyć historię Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Szarych Szeregów”.

Pierwsze wzmianki o Szkole nr 3 pochodzą z 1914 roku i dotyczą budynku przy ul. 1 Maja, w którym wówczas stacjonowało wojsko austriackie. Początkowo szkoła nosiła imię św. Kingi i przeznaczona była dla dziewcząt. Według zachowanych w szkolnych kronikach informacji budynek szkolny mieścił cztery sale lekcyjne, a naukę prowadzono na dwie zmiany. W szkole były ogniska młodzieżowe i świetlica, działała także drużyna harcerska, organizowane były wycieczki i obozy. W 1915 roku kierowniczką szkoły była p. Kolasińka.

W okresie II wojny światowej budynki szkolne zostały zajęte przez wojska hitlerowskie. Naukę wznowiono 1-go lutego 1945 roku. Do szkolnych sal trafiło wówczas 400 uczniów. W kwietniu 1945 roku założono drużynę harcerską oraz Koło Czerwonego Krzyża.
21- go lipca 1961 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu erekcyjnego pod szkołę tysiąclecia przy ul. Wysokiej. Wydarzenie to zostało odnotowane w prasie i upamiętnione na kilku zdjęciach znajdujących się w kronikach szkolnych. A ostatnie dni budowy zostały opisane we wrześniu i październiku 1962 roku w Gazecie Ziemi Piotrkowskiej.

20-go października 1962 roku została otwarta Szkoła Podstawowa nr 3, która była drugą szkołą „Tysiąclecia” w naszym mieście. Patronem szkoły został Feliks Papliński.

W listopadzie 1962 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole, której kierownikiem był p. Kazimierz Kluczyński. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 nauczycieli, a administracja 12 pracowników.

Pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku odbyło się 3-go września 1963 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 798 uczniów podzielonych na dwadzieścia oddziałów. A Rada Pedagogiczna liczyła 25 nauczycieli.

W szkolnych kronikach odnotowywano najciekawsze wydarzenia z życia społeczności uczniowskiej. W szkole odbywały się zabawy choinkowe, działało kółko recytatorskie, chór szkolny, odbywały się konkursy, było także losowanie nagród w „Olimpiadzie Oszczędnych”. Młodzież poznawała przepisy ruchu drogowego. Ciekawych chwil nie brakowało. Uczniowie szkoły posadzili na szkolnym dziedzińcu 25 drzew.

W 1969 roku nowym kierownikiem szkoły został dotychczasowy zastępca p. Józef Krupa. W czerwcu 1970 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, by przyznawać uczniom uzyskującym bardzo dobre wyniki w nauce odznakęWzorowy uczeń, a przodującej klasie proporczyk.

Pierwsze uroczyste obchody jubileuszowe odbyły się 21-go października 1972 roku i były związane z 10-leciem szkoły. W kronice szkolnej odnotowano wówczas informację o przygotowaniach do uroczystości … izby lekcyjne, pracownie, korytarze, cały budynek przybiera inny, świąteczny wygląd.

A po uroczystości dodano … W godzinach popołudniowych w atmosferze bardzo uroczystej i podniosłej, w obecności przedstawicieli władz partyjnych, oświatowych, społecznych, nauczycieli, uczniów i ich rodziców rozpoczęła się akademia…

A w prasie lokalnej napisano… Dla wszystkich uczniów dziesięcioletnia historia tej szkoły jest już daleką przeszłością… Klasopracownie są bardzo dobrze wyposażone, czas wolny dzieci mogą spędzać w świetlicy szkolnej, mają stołówkę, własny sklepik, ich biblioteka jest jedną z najlepszych na terenie miasta i powiatu.
W roku szkolnym 1977/1978 dyrektorem szkoły został p. Stanisław Kałuża.

W 1979 roku dyrektorem szkoły został p. Wojciech Kazana. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 71 osób. Wśród sukcesów wymienić można m. in. zajęcie I- go miejsca w telewizyjnym turnieju „Rambit” i I-go miejsca w województwie przez Spółdzielnię Uczniowską „Pszczółka” pod kierownictwem p. Edyty Zajączkowskiej. Szkoła była organizatorem licznych imprez w mieście, m.in. „Rajdu Marzanny”, który zainicjowała p. Anna Iskierka. Uczniowie brali udział w wielu konkursach organizowanych przez PKO, PCK, LOP, imprezach sportowych, plastycznych, harcerskich, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wielką okazją do podsumowania dorobku szkoły było 35-lecie istnienia.

W 1992 roku Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała imię Szarych Szeregów.
W roku 1997 dyrektorem szkoły został p. Krzysztof Kuczerski, który po reformie oświaty kierował Gimnazjum nr 3 , mieszczącym się w tym samym budynku.
W 1999 roku dyrektorem została p. Anna Bartosik, która pełniła tę funkcję do 2007 roku. Funkcję zastępcy dyrektora pełniły: p. Anna Iskierka i p. Jadwiga Kizyma.
W 2002 roku odchodziliśmy uroczystość 40-lecia szkoły. Szkoła otrzymała wówczas sztandar. W 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała certyfikat„Szkoły z klasą”.

1-go września 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3 ,znajdujące się w tym samym budynku zostały połączone w Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1. Funkcję dyrektora objął p. Krzysztof Kuczerski, a wicedyrektorów: p. Anna Marcioch, p. Barbara Umięcka i p. Joanna Pietrowska.

W szkole działają liczne koła zainteresowań, uczniowie reprezentują szkołę w konkursach międzyszkolnych i międzynarodowych. Uznaniem w środowisku cieszą się organizowane od wielu lat konkursy: powiatowy konkurs polonistyczny „Szansa na szóstkę”, powiatowy konkurs ekologiczny „Pucheroki”, miejski konkurs gramatyczno -ortograficzny „Zabawy językiem polskim”, miejski konkurs czytelniczy „Czytam i znam lektury szkolne” oraz miejski turniej szachowy. W szkole działa 54 Drużyna Harcerska, a także wiele innych organizacji m.in. PTSM, LOP, PCK, SKO. Wydawane jest Echo Trójki iEcho Trójeczki. Nasze sale lekcyjne przez te 50 lat nabrały nowoczesnego i przyjemnego wyglądu.

Historia naszej szkoły zapisana została w 11 kronikach, które przechowywane są w bibliotece szkolnej, . Oprócz kronik szkoły znajdują się także kroniki drużyny harcerskiej, kroniki Spółdzielni Uczniowskiej, księgi pamiątkowe. Wieloletnie tradycje szkoły kontynuują kolejne pokolenia, a kolejna kronika właśnie powstaje…