Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,BARWY LASU” 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Po raz kolejny dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej podjęły plastyczne wyzwanie, biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Barwy lasu" zorganizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. 

Tematem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej zmianami zachodzącymi w lesie podczas czterech pór roku. Celem konkursu jest prezentacja dziecięcej twórczości, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody. Wszystkie prace zostały wykonane podczas zajęć w świetlicy szkolnej. Autorzy wykazali się pomysłowością oraz nie bali się użyć całej palety barw. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu.

powrót