Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Moja wymarzona ekopracownia - już działa!!!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
20151015_133435_800x450
W ramach zadania: ''Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 1"  - w naszej szkole została utworzona nowoczesna ekopracownia.

Wartość ogólna zadania wyniosła 41 200 zł w tym 2 952 zł wyniósł udział własny szkoły a 38 200 zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

                                                      

Celem projektu było utworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej pracowni przyrodniczej, która uatrakcyjni proces kształcenia, przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy uczniów z zakresu przyrody, ochrony środowiska oraz kształtowania postaw proekologicznych
Całość środków wykorzystano na modernizację istniejącej pracowni, zakup sprzętów multimedialnych, mebli  oraz nowych pomocy naukowych.
Uczniowie otrzymali do dyspozycji m.in. rzutnik, tablicę multimedialną i nowe programy do edukacji ekologicznej oraz biologicznej. W sali wymieniono stoliki, krzesła, gabloty ekspozycyjne, stojaki na mapy i zamontowano żaluzje. Ściany ozdobione zostały tematyczną grafiką skojarzoną z funkcją pracowni i przybliżającą uczniom zagadnienia przyrodnicze. Wszystkie poczynione działania mają na celu wsparcie w nowoczesny sposób kształcenia ekologicznego, przyrodniczego i biologicznego uczniów. Zakupione pomoce dydaktyczne ułatwią zdobywanie wiedzy z trudniejszych tematów oraz wspomogą rozwijanie zainteresowań i pasji ekologicznych uczniów, którzy doświadczenia, eksperymenty i badania będą mogli wykonywać za pomocą najnowszych multimediów oraz sprzętów audiowizualnych.
Utworzona ekopracownia będzie miejscem nowoczesnych i twórczych lekcji, godzin wychowawczych, zajęć nadobowiązkowych oraz spotkań kół zainteresowań.
Poza wymienionymi wyżej sprzętami w ramach dofinansowania ekopracownia wzbogaciła się m.in. o następujące pomoce dydaktyczne:

 • mikroskopy i preparaty mikroskopowe

 • szkielet człowieka

 • model anatomiczny człowieka

 • model ucha, oka, skóry

 • kompasy, mapy, lornetki

 • globus

 • tablice edukacyjne

 • gry planszowe o tematyce ekologicznej

 • model Układu Słonecznego

 • stację pogodową

 • programy multimedialne

 • model przedstawiający pozyskiwanie energii odnawialnej

Dzięki tymwszystkim pomocom będziemy mogli działać w myśl zasady:  “Co usłyszę  - zapomnę, co zobaczę - zapamiętam, co zrobię - zrozumiem”.

 

Więcej informacji dotyczących projektów ekologicznych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

powrót